Tìm kiếm  

Website Liên Kết


Số lượt truy cập
 Lượt truy cập: 613625

.: Giới thiệu

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

    Trụ sở: Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

                Điện thoai: 043. 884.3325     Fax: 043. 884.2219
            Email: hncte@hncte.edu.vn
            Website: http://hncte.edu.vn

     Cơ sở 2: Phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

                Điện thoai: 02113.869.273     Fax: 02113.869.273

     Cơ sở 3: Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

                 Điện thoai: 03213.931.119     Fax: 03213.931.119

.: Tin tức


.: Thư viện ảnh


Tuyển sinh
Thông báo mới