HỘI NGHỊ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

Thực hiện quyết định số 781/QĐ-BNN_TCCB ngày 25 tháng 2 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành kế hoạch tổ chức và thực hiện Phong trào thi đua yêu...
- Advertisement -