CỰU SINH VIÊN KHÓA 1997-2000 VỀ THĂM TRƯỜNG NHÂN KỶ NIÊM 20 NĂM NGÀY...

Với mong muốn về thăm lại mái trường xưa, được gặp gỡ thầy cô, bạn bè, được cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của thời học sinh sinh viên. Sáng ngày 31/12/2020, các Cựu sinh...
- Advertisement -