Đảng bộ

Ban chấp hành đảng bộ:
 1. Đồng chí: Tạ Văn Hương- Bí thư Đảng uỷ
 2. Đồng chí: Phạm Văn Yêm- Phó bí thư Đảng ủy
 3. Đồng chí: Lê Văn Xuân- Uỷ viên thường vụ Đảng ủy
 4. Đồng chí: Chu Thị Kim Oanh- Uỷ viên
 5. Đồng chí: Hoàng Văn Tuấn- Uỷ viên
 6. Đồng chí: Nguyễn Đăng Nam- Uỷ viên
 7. Đồng chí: Vũ Hồng Quang – Uỷ viên
 8. Đồng chí: Tăng Văn Thái – Ủy viên
Các chi bộ:
 1. Chi bộ phòng Đào tạo
 2. Chi bộ phòng Hành chính tổ chức
 3. Chi bộ phòng Công tác sinh viên
 4. Chi bộ phòng Quản trị và đời sống
 5. Chi bộ phòng Tài chính kế toán
 6. Chi bộ khoa Khoa học cơ bản
 7. Chi bộ khoa Công nghệ thông tin và bộ môn Mác-Lênin
 8. Chi bộ khoa Cơ khí động lực
 9. Chi bộ khoa Điện-Điện tử
 10. Chi bộ khoa Công nghệ Lương thực thực phẩm
 11. Chi bộ khoa Kinh tế
 12. Chi bộ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng – Khoa học Hợp tác Quốc tế
Tổng số đảng viên: 91 đồng chí