Khoa Công Nghệ Thông Tin

Học sinh của trường đạt giải Ba trong kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019