BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & KINH TẾ HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014-2015    (Trụ sở)  

CAO ĐẲNG            

 
TT
Thứ
Ngày
CAO ĐẲNG 12
Thi chung tại P.203 A3
CAO ĐẲNG 13
Thi chung tại P.202 A3
CAO ĐẲNG 14
Thi chung tại P.201 A3
1
Thứ 7
Ngày 14/03/2015
Sáng
1-Thống kê DN

2- Quản lý & kiểm tra chất lượng TP

3-Vi mạch số
4-Kỹ thuật nhiệt
5-Cấu tạo động cơ đốt trong
6-Autocad
7-Lập trình C
Chiều
1-Tài chính đơn vị HCSN

2-CN chế biến các sản phẩm từ bột

3-Tin học ứng dụng
4-Công nghệ lắp ráp ôtô
5-Lý thuyết ô tô
6-Thiết kế Web
Sáng

1- Lý thuyết hạch toán kế toán

2- Truyền nhiệt & KT lạnh

3- Cơ kỹ thuật

Chiều

1- Lý thuyết thống kê

2- Vi sinh công nghiệp

3- Hình họa & vẽ kỹ thuật
Sáng
1-Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin hp1
Chiều
1- Anh văn HP1
2
Chủ nhật
Ngày 15/03/2015
Sáng
1-Kế toán quản trị
2-CN SX nước chấm&gia vị
3-Điều khiển lọgic
4-Anh văn CN
5-Cấu tạo ô tô

6-Hệ quản trị dữ liệu Access

7- Kiến trúc máy tính

Chiều
1-Kế toán đơn vị
 HCSN hp1
2-CN sản xuất rượu
3-Nhà máy điện

4-Hệ thống điện độngthân xe & ĐKTĐ ô tô

5-ASP.NET
Sáng
1- Lý thuyết tài chính

2- Các quán trình CB trong CNTP

3- Vật liệu điện

 
Chiều
1- Bảo hiểm

2- Dinh dưỡng & VS ATTP

3-Cơ sở LT mạch (CĐA)

4- An toàn điện (CĐ B)

Sáng
1-Kỹ năng giao tiếp
2-Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin hp2
Chiều
1-Pháp luật đại cương
3
Thứ 7
Ngày 21/03/2015
Sáng
1- Phân tích HĐ
 kinh tế DN

2- Bảo quản thực phẩm

3- Truyền động điện

4- Kỹ thuật số

5- Quản trị mạng

6-Hệ thống điện động cơ

Chiều
1- Kế toán đơn vị
HCSN hp2
2- Anh văn CN

3- Cung cấp điện

4-Chuẩn đoán trạng thái KT ô tô

5- Nguyên lý các hệ điều hành

6-Công nghệ phần mềm

Sáng
1- Thuế nhà nước

2- Hóa học thực phẩm

3- Kỹ thuật Điện tử

4- Kỹ thuật điện(01)

Chiều

1- Quản trị doanh nghiệp

2- Cơ sở thiết kế nhà máyTP

3- Khí cụ điện
Sáng
1-Tin học đạicương
Chiều
1-Toán cao cấp

2- GD thể chất hp1

4
Chủ nhật
Ngày 22/03/2015
Sáng
1- Vi sử lý
2-CN sửa chữa ôtô

3-Nhiên liệu dầu mỡ & chất tẩy rửa

4-Kỹ thuật vi sử lý
5-Sửa chữa máy tính

6-Tin học ứng dụng

Chiều

1-Ô tô & ô nhiễm môi trường

2-Lý thuyết ô tô

3- Kỹ thuật lái xe ô tô

4- Bảo trì hệ thống

5-Tối ưu hóa

Sáng

1- Tiếng anh CN

2- Kỹ thuật bao bì TP

3- Điện tử công suất

4-GD thể chất hp3

Chiều

1- An toàn lao động

2- Vi mạch số
 
   Ghi chú:

– Sáng thi từ   : 7h15’ ; Chiều thi từ : 13h15’

 
Ngày 19 tháng 01  năm 2015
HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký
 
 
 
Tạ Văn Hương