Thành tích

CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA NHÀ TRƯỜNG

  1. Huân chương Lao động

Năm 1984:  Huân chương Lao động hạng Ba

Năm 1997:  Huân chương Lao động hạng Ba

Năm 1994:  Huân chương Lao động hạng Nhì

Năm 2003:  Huân chương Lao động hạng Nhì

Năm 1998:  Huân chương Lao động hạng Nhất

Năm 2008: 02 Huân chương Lao động hạng Nhất

Năm 2014:  Huân chương Độc lập hạng Ba

  1. Cờ thi đua của Chính phủ

Năm 1982: Cờ thi đua của Chính phủ

Năm 2011: Cờ thi đua của Chính phủ

  1. Bằng khen của Chính phủ

Năm 1982: Bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng

Năm 1996: Bằng khen của Chính phủ

  1. Cờ thi đua của Bộ, nghành, UBND tỉnh, Thành phố

Năm 1995: Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ NN&PTNT

Năm 1998: Cờ thi đua Xuất sắc của Tổng Công ty LT Miền Bắc

Năm 1998: Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ Nông nghiệp & PTNT

Năm 1999: Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Năm 2005: Cờ thi đua Xuất sắc của UBND tỉnh Hưng Yên

Năm 2006: Cờ thi đua Xuất sắc của  Bộ NN & PTNT

Năm 2010: Cờ thi đua Xuất sắc của  Bộ NN & PTNT

Năm 2011: Cờ thi đua Xuất sắc của  Bộ NN & PTNT

Năm 2013: Cờ thi đua Xuất sắc của  Bộ NN & PTNT

 

  1. Bằng khen của Bộ, nghành UBND tỉnh, thành phố

Năm 1981:  Bằng khrn của Bộ Thủy lợi

Năm 1989:  Bằng khen của Bộ Thủy lợi

Năm 1990:  Bằng khen của Bộ Thủy lợi

Năm 1991:  Bằng khen của Bộ Thủy lợi

Năm 1994:  Bằng khen của Bộ NN & PTNT

Năm 1995:  Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Năm 1996:  Bằng khen của Bộ NN & PTNT

Năm 1997:  Bằng khen của Bộ NN & PTNT

Năm 1997:  Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Năm 1998:  Bằng khen của Bộ NN & PTNT

Năm 1999:  Bằng khen của Bộ NN & PTNT

Năm 2000:  Bằng khen của Bộ NN & PTNT

Năm 2001:  Bằng khen của Bộ NN & PTNT

Năm 2002:  Bằng khen của Bộ NN & PTNT

Năm 2003:  Bằng khen của Bộ NN & PTNT

Năm 2004:  Bằng khen của Bộ NN & PTNT

Năm 2005:  Bằng khen của Bộ NN & PTNT

Năm 2009:  Bằng khen của Bộ NN & PTNT

Đảng bộ nhà trường luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2003, 2007 Đảng bộ nhà trường được Đảng ủy khối Kinh tế TW tặng bằng khen. Năm 2004 được Đẳng ủy cơ quan Bộ nông nghiệp và PTNT tặng cờ thi đua xuất sắc.

Công đoàn nhà trường luôn được công nhận là tổ chức vững mạnh và được tặng nhiều bằng khen của cấp trên. Năm 2003, năm 2009 Công đoàn nhà trường được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen. Năm 2004 được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.

Đoàn thanh niên nhà trường luôn được công nhận là tổ chức vững mạnh và được tặng nhiều Bằng khen của tổ chức Đoàn cấp trên. Năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Đoàn thanh niên nhà trường được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.