Khoa Công nghệ Lương thực Thực phẩm

Khoa Công nghệ Lương thực Thực phẩm

          Phó  Trưởng khoa, phụ trách khoa: Ths.Phạm Thị Hồng Vân

           Điện thoại: 043. 8843651

Ngành nghề đào tạo:

*  Hệ cao đẳng :                            – Công nghệ thực phẩm

 *  Hệ trung cấp chuyên nghiệp– Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm

                                                          – Công nghệ chế biến và bảo quản lương thực

                                                          – Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm

  *  Hệ trung cấp nghề :               – Quản trị kinh doanh lương thực thực phẩm

                                                         – Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp

                                                         – Chế biến lương thực

                                                         – Sản xuất rượụ bia nước giải khát

                                                         – Chế biến rau quả

 

                               Đội ngũ Giảng viên trong khoa :

 Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn :

Hướng dẫn Sinh viên đo mật độ quang trên máy quang phổ T80
Hướng dẫn Sinh viên đo mật độ quang trên máy quang phổ T80
Sản phẩm thực hành của sinh viên tại xưởng thực hành sản xuất rau quả trong Nhà trường
Sản phẩm thực hành của sinh viên tại xưởng thực hành sản xuất rau quả trong Nhà trường
Sinh viên thực hiện quá trình lên men dấm hoa quả trong thiết bị lên men Lambda Minifor
Sinh viên thực hiện quá trình lên men dấm hoa quả trong thiết bị lên men Lambda Minifor
Sinh viên thực hiện phá mẫu đạm trên máy phá mẫu KJELDATHERM để xác định hàm lượng Protein trong thực phẩm
Sinh viên thực hiện phá mẫu đạm trên máy phá mẫu KJELDATHERM để xác định hàm lượng Protein trong thực phẩm
Sinh viên thực hiện mẫu cất đạm trên bộ cất đạm tự động Vapodest 10 để xác định hàm lượng Protein trong thực phẩm
Sinh viên thực hiện mẫu cất đạm trên bộ cất đạm tự động Vapodest 10 để xác định hàm lượng Protein trong thực phẩm
Sinh viên thực hiện khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình lên men dấm gạo theo phương phương pháp lên men chìm trong tủ lên men
Sinh viên thực hiện khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình lên men dấm gạo theo phương phương pháp lên men chìm trong tủ lên men