Hệ cao đẳng chính quy

Cao đẳng (Hệ chính quy)
Ngành đào tạo:
1-     Công nghệ thực phẩm
2-     Công nghệ thông tin
3-     Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
4-     Công nghệ kỹ thuật ô tô
5-     Kế toán
Thời gian đào tạo: 3 năm