Khoa Kinh tế

  Trưởng khoa: ThS. Trương Thị Lan

  Phó Khoa: ThS. Nguyễn Ngọc Long

 Điện thoai:

Trụ sở :     043 8849063

Cơ sở 2 :  02113875270

  Ngành nghề đào tạo

 * Hệ Cao đẳng :   

  –   Kế toán

 * Hệ trung cấp chuyên nghiệp :

  –  Kế toán doanh nghiệp

               –  Kinh doanh thương mại và dịch vụ

               –  Tài chính Xã, Phường, Thị trấn

               –  Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội

               –  Thống kê

               – Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

   *  Hệ Trung cấp nghề

–  Quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ

                                        Đội ngũ Giảng viên trong khoa

Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn

Hướng dẫn Sinh viên thực hành kế toán trên máy tính
Hướng dẫn Sinh viên thực hành kế toán trên máy tính
Sinh viên thực hành kế toán trên máy tính
Sinh viên thực hành kế toán trên máy tính
Sinh viên thực hành kế toán ảo trên máy tính
Sinh viên thực hành kế toán ảo trên máy tính