Khoa Điện – Điện tử

Khoa Điện – Điện tử
     Trưởng khoa: Ths. Trần Thị Tuệ Minh
    Phó trưởng khoa: Phạm Công Đoàn

           Điện thoại: 043. 8843650

Ngành nghề đào tạo:

  *  Hệ cao đẳng :                           – Công nghệ kỹ thuật điện tử

  *  Hệ trung cấp chuyên nghiệp  :- Điện công nghiệp và dân dụng

  *  Hệ trung cấp nghề :                – Điên công nghiệp

– Điện dân dụng

                                                                   – Điện tử công nghiệp

                                                                   – Vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh

                                      Đội ngũ Giảng viên trong khoa

Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn :

Sinh viên trong giờ thực tập trang bị điện
Sinh viên trong giờ thực tập trang bị điện
Sinh viên trong giờ thực tập điều khiển lập trình
Sinh viên trong giờ thực tập điều khiển lập trình
Sinh viên trong giờ thực tập điện tử công suất
Sinh viên trong giờ thực tập điện tử công suất
 Sinh viên đang thí nghiệm truyền động điện
Sinh viên đang thí nghiệm truyền động điện
Sinh viên thực tập điều khiển lập trình
Sinh viên thực tập điều khiển lập trình
 Sinh viên thực tập điều khiển lập trình
Sinh viên thực tập điều khiển lập trình
 Sinh viên trong giờ thực tập máy điện
Sinh viên trong giờ thực tập máy điện
Sinh viên trong giờ thực tập cung cấp điện
Sinh viên trong giờ thực tập cung cấp điện
 Sinh viên trong giờ thực tập điện tử cơ bản
Sinh viên trong giờ thực tập điện tử cơ bản