Hệ cao đẳng liên thông

Cao đẳng (Hệ vừa làm vừa học, liên thông)
Ngành đào tạo
1-     Công nghệ thực phẩm
2-     Công nghệ thông tin
3-     Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
4-     Công nghệ kỹ thuật ô tô
5-     Kế toán
Thời gian đào tạo:
+ Hệ liên thông: 1,5 năm

+ Hệ vừa làm vừa học: …