Trung cấp chuyên nghiệp

Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành đào tạo:

  1. Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản Lương thực
  2. Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo Thực phẩm
  3. Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng
  4. Kinh doanh thương mại và Dịch vụ
  5. Kế toán doanh nghiệp

6  Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội

  1. Thống kê
  2. Tài chính xã, phường, thị trấn
  3. Điện Công nghiệp và dân dụng
  4. Bảo trì và sửa chữa Ôtô
  5. Tin học ứng dụng

12. Quản lý và  kinh doanh Nông nghiệp

Thời gian đào tạo:

+ Tốt nghiệp THCS: 3 năm

+ Tốt nghiệp THPT: 2 năm