Khoa Cơ khí động lực

Khoa Cơ khí động lực

     Trưởng khoa : Ths. Tô Quang Sự

     Phó Trưởng khoa: Nguyễn Xuân Tài

          Điện thoại: 043. 8843652

      Ngành nghề đào tạo:

       *  Hệ cao đẳng :                              – Công nghệ kỹ thuật ô tô

 *  Hệ trung cấp chuyên nghiệp  :- Bảo trì và sửa chữa ô tô

  *  Hệ trung cấp nghề :                   – Công nghệ ô tô

– 

                                                                   – Hàn

                                                                   – Sửa chữa thiết bị chế biến lương thực thực phẩm

                        Đội ngũ Giảng viên trong khoa 

Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn

 Sinh viên thực hành kiểm tra đo kiểm
Sinh viên thực hành kiểm tra đo kiểm
 Sinh viên thực hành kiểm tra hệ thống phối khí
Sinh viên thực hành kiểm tra hệ thống phối khí
Sinh viên thực hành động cơ phun xăng điện tử EFI
Sinh viên thực hành động cơ phun xăng điện tử EFI
Sinh viên thực hành kiểm tra, đấu lắp hệ thống điện động cơ
Sinh viên thực hành kiểm tra, đấu lắp hệ thống điện động cơ
Sinh viên thực hành đấu lắp hệ thống điện trên thân xe
Sinh viên thực hành đấu lắp hệ thống điện trên thân xe
Sinh viên thực hành kiểm tra, đấu lắp hệ thống điện trên thân xe
Sinh viên thực hành kiểm tra, đấu lắp hệ thống điện trên thân xe
Sinh viên thực hành kiểm tra mạch điện Ô tô trên sa bàn
Sinh viên thực hành kiểm tra mạch điện Ô tô trên sa bàn
Sinh viên thực hành kiểm tra góc đặt bánh xe (Trên máy tính)
Sinh viên thực hành kiểm tra góc đặt bánh xe (Trên máy tính)
 Sinh viên thực tập nâng cao trên Ô tô
Sinh viên thực tập nâng cao trên Ô tô