THỨ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THĂM VÀ LÀM VIỆC...

Ngày 07 tháng 03 năm 2024, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Thanh Nam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đến...