Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

   Trưởng khoa : Ths.Nguyễn Hoàng Đức

   Phó trưởng khoa : Ths.Nguyễn Thị Vân Anh

   Điện thoại: 043. 8849065

Ngành nghề đào tạo :

*  Hệ cao đẳng :                         – Công nghệ thông tin

*  Hệ trung cấp chuyên nghiệp– Tin học ứng dụng

*  Hệ trung cấp nghề :                 Công nghệ thông tin

Đội ngũ giảng viên trong khoa:

Giớ thực hành lập trình trên máy
Giớ thực hành lập trình trên máy
Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hành bảo trì máy tính
Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hành bảo trì máy tính
 Sinh viên thực hành lập trình trên máy tính
Sinh viên thực hành lập trình trên máy tính
   Giờ học lý thuyết trên Giảng đường
Giờ học lý thuyết trên Giảng đường