Đảng bộ

Ban chấp hành đảng bộ:
 1. Đồng chí: Lê Văn Xuân – Bí thư Đảng uỷ – Hiệu trưởng
 2. Đồng chí: Phạm Văn Yêm – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng
 3. Đồng chí: Tăng Văn Thái – Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng
 4. Đồng chí : Lê Thị Thu – Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Đào tạo
 5. Đồng chí : Tô Quang Sự – Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Cơ Khí và Điện tử
 6. Đồng chí: Nguyễn Hoàng Đức – Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ CNTT và LTTP
 7. Đồng chí: Lê Thị Bích Hằng – Đảng ủy viên
 8. Đồng chí : Trương Thị Lan – Bí thư chi bộ Khoa Kinh tế
 9. Đồng chí: Phạm Thị Mai Anh – Bí thư chi bộ KHCB và BM CT, PL
 10. Đồng chí: Nguyễn Văn Đức – Bí thư chi bộ Khảo thí – Tài chính – HSSV – Tuyển sinh và GTVL
 11. Đồng chí: Lê Thị Kim Liên – Bí thư Chi bộ Hành chính và Quản trị
Các chi bộ:
 1. Chi bộ Đào tạo
 2. Chi bộ Cơ Khí và Điện tử
 3. Chi bộ CNTT và LTTP
 4. Chi bộ Khoa Kinh tế
 5. Chi bộ KHCB và BM CT, PL
 6. Chi bộ Khảo thí – Tài chính – HSSV – Tuyển sinh và GTVL
 7. Chi bộ khoa Công nghệ thông tin và bộ môn Mác-Lênin
 8. Chi bộ Hành chính và Quản trị
Tổng số đảng viên