Bộ môn Chính trị và Pháp luật

Bộ môn Chính trị và Pháp luật

          Phó Trưởng Bộ môn, phụ trách bộ môn : Ths.Phạm Thị Mai Anh

           Điện thoại: 043. 8849062

Đội ngũ Giảng viên trong khoa