Công đoàn

Ban chấp hành công đoàn:
 1. Đồng chí: Lê Thị Bích Hằng – Chủ tịch
 2. Đồng chí:Tạ Đồng Hồng – Phó chủ tịch
 3. Đồng chí: Phạm Thị Mai Anh – Chủ nhiệm UBKT
 4. Đồng chí: Lê Thị Kim Liên – Trưởng Ban nữ công
 5. Đồng chí: Tạ Thị Bích Liên – Uỷ viên
 6. Đồng chí: Trương Thị Chi – Uỷ viên
 7. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Lan – Uỷ viên
Các tổ công đoàn:
 1. Tổ Công đoàn Phòng Đào tạo
 2. Tổ Công đoàn Phòng Tổ chức Hành chính
 3. Tổ Công đoàn Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên
 4. Tổ Công đoàn Phòng Quản trị thiết bị
 5. Tổ Công đoàn Phòng Tài chính kế toán
 6. Tổ Công đoàn Khoa Khoa học cơ bản
 7. Tổ Công đoàn khoa Công nghệ thông tin
 8. Tổ Công đoàn Bộ môn Chính trị – Pháp luật
 9. Tổ Công đoàn Khoa Cơ khí động lực
 10. Tổ Công đoàn Khoa Công nghệ Lương thực thực phẩm
 11. Tổ Công đoàn khoa Kinh tế
 12. Tổ Công đoàn trung tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn
 13. Tổ Công đoàn Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm
 14. Tổ Công đoàn Khoa Điện – Điện tử
 15. Tổ Công đoàn Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng
Tổng số đoàn viên công đoàn: 113 đồng chí