Đội ngũ Giảng viên trong khoa :

 Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn :

Hướng dẫn Sinh viên đo mật độ quang trên máy quang phổ T80
Hướng dẫn Sinh viên đo mật độ quang trên máy quang phổ T80
Sản phẩm thực hành của sinh viên tại xưởng thực hành sản xuất rau quả trong Nhà trường
Sản phẩm thực hành của sinh viên tại xưởng thực hành sản xuất rau quả trong Nhà trường
Sinh viên thực hiện quá trình lên men dấm hoa quả trong thiết bị lên men Lambda Minifor
Sinh viên thực hiện quá trình lên men dấm hoa quả trong thiết bị lên men Lambda Minifor