Quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội