LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2022)   VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023 Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam là...

Trường Cao Đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội Triển khai Tháng hành...

Thực hiện công văn số 7034/BNN-TCCB ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng...

CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN K15(1990-1992) TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ...

Sau 30 năm ra trường. Hôm nay ngày 09 tháng 10 năm 2022 đoàn cựu học sinh K15(1990-1992) Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội trở về Hội khoá và thăm...
- Advertisement -