Hiện nay nhà trường đã có lịch thi học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 tại trụ sở

Để xem lịc thi vui lòng nhấn tại đây : Lịch thi HK 2 (2014-2015)