LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Sáng ngày 07/9/2020, tại cơ sở 2 của trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội đóng tại  Phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh phúc đã tổ chức Lễ...
- Advertisement -