HỘI NGHỊ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

Thực hiện quyết định số 781/QĐ-BNN_TCCB ngày 25 tháng 2 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành kế hoạch tổ chức và thực hiện Phong trào thi đua yêu...

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Sáng ngày 07/9/2020, tại cơ sở 2 của trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội đóng tại  Phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh phúc đã tổ chức Lễ...
- Advertisement -