Thực hiện quyết định số 781/QĐ-BNN_TCCB ngày 25 tháng 2 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành kế hoạch tổ chức và thực hiện Phong trào thi đua yêu nước với nội dung: “ Thi đua lập thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong tuyển sinh và đào tạo nghề  ”.

Hôm nay ngày 13 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội đã tổ chức HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 trong khuôn khổ Khối 2: Khối thi đua các trường trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Hội nghị nhằm tạo không khí phấn khởi, cổ vũ động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, thi đua lao động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giảng dạy giáo dục và đào tạo góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề ra với chủ đề: “ Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh giai đoạn 2021 – 2025

                   Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị