Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (Covid-19) gây ra.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thực hiện Công văn số 2317/SLĐTBXH-DN ngày 30/4/2021  chỉ đạo việc thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ UBND Thành  phố về tăng cường thực hiện phòng , chống dịch bệnh Covid- 19  trên địa bàn thành phô Hà Nội;

Ngày 30/4/2021 BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong Nhà trường như:

  1. Tuyên truyền, quán triệt đến học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên và người lao động bắt buộc phải đeo khâu trang khi di ra ngoài, đồng thời chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 tại nơi cư trú, nơi công cộng và nơi di chuyển đến.
  2. Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QRcode, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng của Bộ Y tê; rà soát, lập danh sách đối với những cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên ngắn hạn bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, về địa phương trong kỳ nghỉ lễ phải khai báo y tế theo qui định. Đối với các trường hợp đến từ các vùng đang có dịch hoặc địa phương đã được khoanh vùng cách ly y tế phải thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, và y tế cơ quan để nắm bắt thông tin và hướng dẫn cách ly theo quy định.
  3. Cán bộ Y tế cơ quan, phòng QTTB lập kế hoạch thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh, phun tiêu trùng khử khuần các khu vực trong nhà trường và phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19  để đón học sinh, sinh viên quay lại trường  sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  4. Giám hiệu phụ trách đào tạo, Phòng Đào tạo xây dựng các phương án, chủ động  điều chỉnh  kế hoạch  đào tại tại các cơ sở trong nhà trường phù hợp với  tình hình diễn biến của dịch bệnh
  5. Phòng QTTB chỉ đạo cán bộ Y tế phối hợp với các đơn vị trong nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về các cơ quan quản lý, đặc biệt khi có diễn biến bất thường liên quan đến dich bệnh Covid-19  tại đơn vị.

Trường đã chỉ đạo quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới toàn thể cán bộ viên chức người lao động và học sinh sinh viên, chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch: tránh tụ tập đông người, vận động HSSV đeo khẩu trang nơi công cộng, mua bổ sung dung dịch, xà phòng rửa tay…, tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại, hậu quả và nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh qua các pano hình ảnh như: đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch bằng dung dịch rửa tay có cồn…

Một số hình ảnh trong công tác phòng chống dịch