Ngày 12/4/2023, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Tiến Dũng, Ủy viên ban thường vụ, Phó Chủ tịch và các đồng chí đại diện cho các Ban của Công Đoàn ngành Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

   Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023 đề ra. Trong đó, công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, giáo viên được chú trọng.

   Công đoàn trường đã xây dựng quy chế phối hợp với Ban Giám Hiệu để chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, bố trí sắp xếp lịch công tác giảng dạy hợp lý, linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh của từng đoàn viên. Công đoàn thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và quyền lợi chính đáng của đoàn viên, như: tiền lương, thưởng, phụ cấp, việc nâng lương, công tác phí, đóng BHXH, BHYT, phối hợp giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của người lao động.

   Trong nhiệm kỳ vừa, Công đoàn trường có nhiều thành tích nổi bật: Tập thể nhà  trường có 01 cá nhân được  tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 25 bằng khen của Bộ Trưởng, 18 bằng khen của Công đoàn ngành cho  các cá nhân và tập thể;  69 lượt tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 63 lượt tập thể đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc; 129 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi cấp  cơ  sở; 174 đồng chí đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc. Nhiều công đoàn viên được xét nâng lương trước thời hạn.  

   Các hoạt động thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đoàn viên, người lao động được triển khai kịp thời; tổ chức tặng quà các ngày lễ hàng năm cho các gia đình đoàn viên gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Trong những năm qua có rất nhiều đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo; đạt giáo viên dạy giỏi.

   Đại hội đã tập trung thảo luận, chỉ ra một số hạn chế trong nhiệm kỳ như: Việc triển khai các hoạt động công đoàn đôi lúc còn chậm và chưa quyết liệt.

   Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục trong tình hình mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

   Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong thời gian tới.

   Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 thành công là một dấu mốc quan trọng, tạo động lực cho nhà trường thực hiện tốt  Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Thực hiện tổ chức sắp xếp lại các nhà trường thuộc Bộ trên địa bàn Hà Nội thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Bộ và Khu vực trên cả nước.

Một số hình ảnh của Đại hội