Hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2020, học sinh khối 9 hệ Trung học phổ thông cơ sở trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đến thăm quan Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội nhằm trải nghiệm và định hướng phân luồng nghề nghiệp để lựa chọn cho bản thân trong tương lai.