Ngày 10 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội đã tổ chức “HỘI NGHỊ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020 – 2021”. Hội nghị nhằm đánh giá, tổng kết thực trạng công tác và quản lý đào tạo  trong thời gian qua; Từ đó thảo luận, rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp sáng kiến từ tập thể, cá nhân các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bền vững, sẵn sàng hội nhập trong bối cảnh quốc tế.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hướng tới hội nhập quốc tế, được coi như đòn bẩy thúc đẩy quá trình đổi mới chương trình đào tạo, thay đổi căn bản cách thức tổ chức quá trình đào tạo, phương pháp dạy và học, cách thức quản lý đào tạo hội nhập nhanh hơn với thế giới.

Với quyết tâm cao trong nâng cao chất lượng đào tạo và cung cấp dịch vụ đào tạo tốt nhất cho người học, trong buổi Hội nghị các giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý tâm huyết đã  đóng góp nhiều ý kiến tổng kết, đánh giá những mặt làm được và chưa làm được, những yếu tố chủ quan, những nguyên nhân khách quan, đặc biệt đưa ra các biện pháp khắc phục những mặt hạn chế, khó khăn còn tồn tại để chất lượng đào tạo từng bước nâng cao, phát huy vị thế của Trường. Từ đó cùng với Ban giám hiệu nhà trường tìm ra giải pháp để hoàn thiện chương trình đào tạo, tạo thuận lợi cho người học, cải thiện điều kiện học tập của sinh viên, điều kiện làm việc của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo một cách bền vững trong thời gian tới.

Với kết quả đạt được của hội nghị, Hội đồng đào tạo của nhà trường cũng đề xuất với nhà trường: Mỗi học kỳ của năm học tổ chức Hội nghị công tác đào tạo một lần để kịp thời giải quyết ngay những khó khăn, những vướng mắc, đề xuất những giải pháp hay nhằm mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo cho người học từ đó khẳng định hơn nữa vị thế của nhà trường trong khu vực.