Ngày 15/7/2021, Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội tổ chức Hội Nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại Hội đại biểu đảng bộ khối cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội Nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 một cách nghiêm túc. Hội Nghị rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Trường – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT phụ trách nhà trường về dự và triển khai Nghị quyết tới toàn thể Đảng viên của Đảng bộ nhà trường.

Trên cơ sở nghiên cứu Nghị quyết Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phó Bí thư đảng ủy Bộ đã truyền đạt đến các đại biểu về chủ đề của Đại Hội và những vấn đề trọng tâm của Nghị quyết; Về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: Những vấn đề có nguyên tắc trong công cuộc đổi mới; Quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; Quan điểm động lực phát triển; Quan điểm về nguồn lực phát triển; Quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, Bảo vệ Tổ quốc, những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể; Cùng với đó đề cập đến định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 – 2030; Định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 -2025; Các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại Hội XIII…

Tại Hội Nghị các đại biểu tham dự đã tập trung học tập và tiếp thu Nghị quyết một cách nghiêm túc, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học tập Nghị quyết XIII của Đảng và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Bên cạnh đó các đại biểu cũng  tập trung vào nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại Hội XIII của Đảng; Nghị quyết của Đại Hội Đảng bộ các cấp.

Một số hình ảnh của Hội nghị