TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

 
                     THỜI GIAN BIỂU
 

NIÊN CHẾ

 

TÍN CHỈ

TIẾT
                MÙA HÈ                                              MÙA ĐÔNG
 
SÁNG
CHIỀU
SÁNG
CHIỀU
 
SÁNG
CHIỀU
1
6h30-7h15
12h30-13h15
7h00-7h45
12h30-13h15
7h00’-7h50’
12h30’-13h20’
2
7h20-8h05
13h20-14h05
7h50-8h35
13h20-14h05
7h55’-8h45’
13h25′-14h15’
3
8h10-8h55
14h10-14h55
8h40-9h25
14h10-14h55
8h50’-9h40’
14h20’-15h10’
4
9h00-9h45
15h00-15h45
9h30-10h15
15h00-15h45
9h45’-10h35’
15h15-16h05’
5
9h50-10h35
15h50-16h35
10h20-11h05
15h50-16h35
10h40’-11h30’
16h10’-17h00’
6
10h40-11h25
16h40-17h25
11h10-11h55
16h40-17h25
 
THỰC HÀNH NIÊN CHẾ VÀ TÍN CHỈ:
 
Mùa hè: Sáng: Từ 6h30’- 10h30’

                Chiều: Từ 13h30’-17h30
Mùa đông: Sáng: Từ 7h00’- 11h00’
                     Chiều: Từ 13h00’- 17h00’
Ghi chú:   Mùa hè: Từ 01 tháng 5 đến 30 tháng 9 Mùa đông: Từ 01 tháng 10 đến 30 tháng 4