Thực hiện công văn số 7034/BNN-TCCB ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.
Tháng hành động về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 sẽ có chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
Theo đó, Tháng hành động sẽ được diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022.
Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội đã ban hành Công văn chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn trường, Trưởng các đơn vị, Trưởng Ban nữ công, Tổ công đoàn các đơn vị, Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em; chính sách an sinh xã hội; vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới… nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi của từng thành viên trong gia đình và cộng đồng.
Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em với các chủ đề của Tháng hành động để tạo sức lan tỏa và thu hút sự quan tâm của cộng đồng đối với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tuyên truyền và biểu dương những cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em và có hình thức nhân rộng điển hình tại các đơn vị phòng khoa, bộ môn, trung tâm … bằng các hình thức phù hợp.
Phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động với hình thức phù hợp cùng với triển khai các hoạt động phong trào chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11 như thi văn nghệ, thể thao, cắm hoa thể hiện các chủ đề về bình đẳng giới, quan tâm phụ nữ, trẻ em, tình yêu thương, nhất là đối tượng nữ yếu thế thong xã hội từ đó chuyển tải thông điệp truyền thông của Tháng hành động trên cổng thông tin điện tử của trường; tuyên truyền thông tin tại các buổi sinh hoạt, Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, thông qua các buổi sinh hoạt nhằm tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.
Ban chấp hành công đoàn, Ban nữ công đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực, tăng cường xã hội hóa triển khai Tháng hành động, có các hoạt động hỗ trợ phụ nữ – trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường, địa phương… Phối hợp với các ngành chức năng tiếp cận, tuyên truyền và kiến nghị xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ – trẻ em gái theo quy định của pháp luật.
Trong các hoạt động của Tháng hành động nhà trường chú trọng triển khai tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng trong hoạt động truyền thông tại cộng đồng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.
Một số hình ảnh về các hoạt động của trường về Bình đẳng giới